taras

Regulamin

Regulamin obiektu

Właściciele obiektu noclegowego RetroHouse  będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Pokój w obiekcie noclegowym wynajmowany jest na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.Sniadanie  zaczyna się o 8.00 ,a jego zamknięcie następuje o godz. 10.00 – godzina opuszczenia sali śniadaniowej. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 • sprzątanie pokoju co 3 dni (chyba ze Gość zrezygnuje z usługi sprzątania).
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej spostrzeżeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwii zgasić wszelkie urządzenia elektryczne. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa lub dalszego jego pobytu który rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

Regulamin Rezerwacji

 1. Sposób dokonywania rezerwacji Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez: przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail), poprzez stronę www, portal rezerwacyjny booking.com, telefoniczne zamówienie pobytu, osobiste, Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej RetroHouse prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie RetroHouse rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa przedpłaty w wysokości 30% . Zadatek o której mowa powyżej ,powinien być uiszczony na rzecz RetroHouse w formie przelewu bankowego lub gotówki. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym obiektu. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego obiektu.
 3.  57105017641000009119942036  RetroHouse  ul.Warzywnicza 5; 84-240 Reda.
 4. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie.
 5. Drugą Cześć 70% na 7 dni przed przyjazdem lub po uzgodnieniu z obiektem ,na miejscu po przyjeżdzie.
 6. Jeśli Gość zrezygnuje z rezerwacji najpozniej na 30 dni do zdeklarowanej  daty  przyjadu-przedpłata jest zwracana w całosci.W pozostałych przypadkach nie jest zwracana.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.

Podane w cenniku  ceny są cenami brutto.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany w dniu przyjazdu!