Regulamin obiektu
 
Właściciele obiektu noclegowego RetroHouse  będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Pokój w obiekcie noclegowym wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia nastepnego. Sniadanie bufetowe zaczyna się o 8.00 a jego zamknięcie następuje o godz. 10.00.Altana biesiadna zamykana jest o godz.24.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 
Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
profesjonalną i uprzejmą obsługę
sprzątanie pokoju(co najmiej po trzech dniach) na życzenie (wystarczy wywiesić zawieszkę z napisem proszę posprzątać) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 
 
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej spostrzeżeniu. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia obiektu. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 
 
 
Właściciele obiektu noclegowego
RetroHouse Reda
ul.Warzywnicza 584-240 Reda

 

 
Regulamin Rezerwacji
 
 
I. Sposób dokonywania rezerwacji
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez: przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail), portal rezerwacyjny booking.com, telefoniczne zamówienie pobytu, osobiste,
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej RetroHouse  prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.
 
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie RetroHouse rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości kosztu pierwszego noclegu w ciągu 3 dni roboczych. Zaliczka o której mowa powyżej , winna być uiszczona na rzecz RetroHouse w formie przelewu bankowego lub gotówki.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym obiektu. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego 57105017641000009119942036 RetroHouse ul.Warzywnicza 5; 84-240 Reda
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.
 
II. ANULOWANIE REZERWACJI
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji. Warunki anulowania rezerwacji:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty zaliczki w przypadku braku przybycia „no show" bez anulowania rezerwacji = kwocie zaliczki . Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu .
 
Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
 
III. DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00 dnia nastepnego.
Podane w cenniku  ceny są cenami brutto.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany w dniu przyjazdu!
 
Właściciele obiektu noclegowego
RetroHouse
ul.Warzywnicza 5
84-240 Reda
Polska
tel.695435233

Kontakt

+ 48 695 435 233

retrohousereda@o2.pl

ul. Warzywnicza 5

84-240 Reda

Kliknij        żeby zobaczyć jak do nas dojechać!

Bądź na bieżąco

Strona główna

Pokoje

Regulamin

Konferencje i wynajem sali

Galeria ogólna

Kontakt

  1. pl
  2. en
  3. ru

W okolicy

Rezerwacje